مفهوم Thermal Foldback در درایور ال ای دی (LED Driver)
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
اهمیت وجود فیوز در درایور ال ای دی (LED Driver)
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
مفهوم Thermal Foldback در درایور ال ای دی (LED Driver)
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
اهمیت وجود فیوز در درایور ال ای دی (LED Driver)
۱۳۹۸/۱۱/۱۱

درجه حفاظت درایور ال ای دی (LED Driver):

***فتکام تولید کننده درایور ال ای دی (LED Driver)***

درجه حفاظت درایور ال ای دی و سایر تجهیزات الکتریکی شبیه به هم بوده و بیانگر ضریب نفوذ آب، اشیاء خارجی و جامدات به درون تجهیز الکترونیکی است.

کلمه IP  برگرفته شده از Ingress Protection  می باشد که در کنار آن اعداد دو رقمی استفاده می شود، به عنوان مثال IP67.

رقم اول کنار IP مشخصه حفاظت درایور ال ای دی (LED Driver) در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان می دهد.

رقم دوم کنار IP مشخصه درجه حفاظت درایور ال ای دی (LED Driver) در برابر نفوذ  آب می باشد.

FETCOM
FETCOM
شرکت مهندسی فتکام، تولید کننده تخصصی انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و درایور LED