محصولات فتکام | تولید کننده درایور LED

دایورهای LED از 50 وات تا 100 وات

2019/12/24

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان ۶۰۰ میلی آمپر

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 600 میلی آمپر
2019/12/25

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان ۹۰۰ میلی آمپر

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 900 میلی آمپر
2019/12/25

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان ۱۵۰۰ میلی آمپر

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 1500 میلی آمپر
2019/12/25

درایور ال ای دی (LED Driver) 80 وات با جریان ۲۳۰۰ میلی آمپر

درایور ال ای دی (LED Driver) 80 وات با جریان 2300 میلی آمپر
2019/12/25

درایور ال ای دی (LED Driver) 100 وات با جریان ۲۶۰۰ میلی آمپر

درایور ال ای دی (LED Driver) 100 وات با جریان 2600 میلی آمپر