دایورهای LED از 50 وات تا 100 وات

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

درایور ال ای دی ۵۰ وات با جریان ۶۰۰ میلی آمپر (۵۰W LED Driver 600mA)

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 600 میلی آمپر
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

درایور ال ای دی ۵۰ وات با جریان ۹۰۰ میلی آمپر (۵۰W LED Driver 900mA)

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 900 میلی آمپر
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

درایور ال ای دی ۵۰ وات با جریان ۱۵۰۰ میلی آمپر (۵۰W LED Driver 1500mA)

درایور ال ای دی (LED Driver) 50 وات با جریان 1500 میلی آمپر
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

درایور ال ای دی ۸۰ وات با جریان ۲۳۰۰ میلی آمپر (۸۰W LED Driver 2300mA)

درایور ال ای دی (LED Driver) 80 وات با جریان 2300 میلی آمپر
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

درایور ال ای دی ۱۰۰ وات با جریان ۲۶۰۰ میلی آمپر (۱۰۰W LED Driver 2600mA)

درایور ال ای دی (LED Driver) 100 وات با جریان 2600 میلی آمپر